Globalny raport na temat znajomości nowych technologii

Najnowsze informacje na temat tego, w jakim stopniu zarządy globalnych przedsiębiorstw są zaznajomione z pięcioma kluczowymi technologiami w miejscu pracy, w które inwestują, i które wdrażają: sztuczna inteligencja (AI), blockchain, planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), Internet rzeczy (IoT) i robotyzacja (RPA).

Chiny oraz Indie dominują w zestawieniu, podczas gdy Francja i Wielka Brytania pozostają w tyle. Większość liderów jest zaznajomiona z technologią sztucznej inteligencji. Indie mają największy apetyt na zwiększenie nakładów inwestycyjnych na nowe technologie.

Mazars, międzynarodowa firma doradczo-audytorska, ogłasza wydanie nowego raportu „Czy nadążasz za zmianami technologicznymi? Globalne inwestycje i wdrożenia wokół technologii transformacyjnych?” (ang.  „Are you missing the Tech Train? Global investment and implementation surrounding transformative technologies”. Ponad 600 dyrektorów wykonawczych z 6 krajów (Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone), działających w różnych gałęziach przemysłu, sektorach i różnej wielkości organizacjach, dzielą się wiedzą na temat zmieniających się technologii, zainteresowaniem dokonywania inwestycji w tym obszarze, a także barier, z którymi muszą się zmierzyć podczas ich wdrażania i tym jak je przezwyciężyć.

Znajomość technologii: Najbardziej zaznajomieni z 5 kluczowymi technologiami są liderzy w Chinach (79%). Kolejno w Niemczech (71%), Indiach (69%) i USA (64%). Francja i Wielka Brytania zajmują ostatnie pozycje (odpowiednio 53% i 44%). Najwięcej respondentów zna technologię sztucznej inteligencji.

Inwestycje: Respondenci z Indii są najbardziej zorientowani na zwiększenie nakładów na omawiane typy technologii, podczas gdy respondenci z Francji i Wielkiej Brytanii są najmniej zdecydowani, by zwiększyć budżet na technologie.

Wdrożenie: Prawdopodobieństwo, że Chiny oraz Indie wdrożą przynajmniej jedną z wymienionych technologii jest największe. Mają również najwyższe wskaźniki przyjęcia dla wszystkich pięciu technologii. Najmniej prawdopodobne jest natomiast, że Francja i Wielka Brytania wdrożą którąkolwiek z tych technologii.

Podział sektorów

Ubezpieczenia i produkcja, są najważniejszymi sektorami, w których implementowano już wszystkie omawiane technologie. Liderzy w sektorze publicznym najprawdopodobniej w najmniejszym stopniu wdrożyli którąkolwiek z pięciu – 50% respondentów pracujących w sektorze publicznym powiedziało, że „nic się nie dzieje” w związku z tymi technologiami.

Korzyści i ograniczenia

Przewiduje się, że oszczędność kosztów (27%), przekształcenie modelu biznesowego (26%) i poprawa jakości (24%) to trzy najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia tych technologii.

Z kolei, najczęściej wymienianymi barierami utrudniającymi wdrożenie nowych technologii na świecie są: pozyskanie niezbędnych zasobów finansowych (25%), znalezienie pracowników którzy w pełni rozumieją i potrafią wykorzystać nowe technologie (23%) oraz dojrzałość rynku (22%) – czy jest to właściwy czas na przyjęcie technologii przez organizację, czy też nie.

Guillaume Devaux, Partner, Lider Sektora Technologii w Mazars, komentuje: – Nasze ustalenia wskazują na rozmach w odniesieniu do pięciu kluczowych nowych technologii – z Chinami i Indiami na czele. Ogólnie rzecz biorąc, poziom znajomości tych technologii jest wysoki, liderzy dostrzegają pozytywny wpływ, jaki mogą przynieść i planują zwiększenie inwestycji. Istnieją również obszary budzące niepokój, a niektóre sektory i kraje mają coraz mniejsze znaczenie w porównaniu z innymi.

Devaux dodaje: – Liderzy, którzy myślą, że nie nadążają za zmieniającym się światem, muszą zrozumieć, które technologie doprowadzą do uzyskania znaczącej przewagi konkurencyjnej dla ich organizacji. Powinni jednak pamiętać, że aby osiągnąć sukces przekształcenia technologicznego potrzebne jest ogromne wsparcie – ze  strony kierownictwa firmy i całego zespołu. Liderzy mogą wyznaczyć wizję, ale muszą współpracować z innymi, aby ją zrealizować.

Polskie przedsiębiorstwa natomiast charakteryzują się bardzo niskim stopniem cyfryzacji, a w dziedzinie integracji technologii cyfrowych i adaptacji technologii e-biznesu (np. rozwiązań e-commerce) nasz kraj również pozostaje w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej. Dla kontrastu, Polska wypada bardzo dobrze na tle UE, jeśli chodzi o wykorzystanie blockchain. Mimo że nadal nie osiągnął on pełnego potencjału, jest coraz częściej wykorzystywany jako platforma optymalizująca i usprawniająca procesy biznesowe, np. w obszarze trwałego nośnika, programów lojalnościowych, obsługi organów spółek, a także dematerializacji akcji.

Pozytywne rokowania w tym zakresie widzi również Jarosław Bochenek: – Polska powoli, ale skutecznie realizuje projekty związane z wdrażaniem najnowszych technologii codziennego użytku w firmach i skoro na chwilę obecną już zauważalny jest wzrost potencjału wykorzystania technologii bloków, to myślę, że po pokonaniu barier finansowych wzrosną nakłady na inwestycje w nowe technologie, a absolwenci wykształceni w kierunku IT oraz sztucznej inteligencji, także w Polsce, będą mieli okazję wykorzystywać swoją wiedzę w praktyce. Wszystko to, może sprawić, że Polska stanie się miejscem dynamicznego rozwoju biznesu w nowym wymiarze.

(newseria.pl)