Powstanie Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Bułgarii w Warszawie

W Ambasadzie Republiki Bułgarii w Warszawie odbyło się spotkanie branży turystycznej, w której wzięła udział minister turystyki Bułgarii Nikolina Angelkova z gronem współpracowników i przedstawicieli bułgarskich touroperatorów. Zapowiedziano m.in. powołanie jeszcze w tym roku Narodowego Ośrodka Informacji Turystycznej Bułgarii w Warszawie.

Spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Turystyki Bułgarii i Ambasadę Bułgarii w Polsce stało się okazją do wzajemnych prezentacji oferty i atrakcji turystycznych obu krajów. Ze strony bułgarskiej uczestniczył w nim także Valentin Popov, minister pełnomocny w ambasadzie a spotkanie prowadził w doskonałej polszczyźnie dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej i inwestycji turystycznych w Ministerstwie Turystyki Bułgarii, Nikolay Kostov.

Minister Nikolina Angelkova poinformowała, że turystyka ma 12% udział w krajowym PKB a w ostatnich latach systematycznie rośnie liczba odwiedzających Bułgarię turystów zagranicznych, w tym polskich. W czasie ostatnich 4 lat liczba zagranicznych turystów odwiedzających Bułgarię wzrosła o 31% – do ponad 9,3 miliona w 2019 r. Zaś wpływy z turystyki tylko od stycznia do listopada ub. r. wyniosły 3,6 mld. €.

Bułgaria jest jednym z najstarszych krajów w Europie, powstała w roku 681 i jako jedyny podczas swojej historii ani razu nie zmienił swojej nazwy. Bułgaria posiada 40 tys. nieruchomych i 7 milionów ruchomych zabytków, z co najmniej siedmiu epok historycznych.

Dowiedzieliśmy się też, że w Bułgarii odkryto w 1972 r. najstarszy na świecie wyrób wykonany ze złota na przełomie 4-go i 5-go tysiąclecia p.n.e.

Wśród 9 obiektów znajdujących się na bułgarskiej Liście UNESCO (w kolejce do wpisu czeka 13 obiektów) jest m.in. tracki grobowiec koło Kazanłyku, skalna płaskorzeźba Jeźdźca z Madary, cerkiew w Bojanie, skalne cerkwie w Iwanowie, słynny Rilski monastyr i i zabytkowy Stary Neseber. Prawie 40% terytorium Bułgarii stanowią obszary chronione , pod patronatem UNESCO znajdują się Piryński Park Narodowy oraz Rezerwat Srebyrna. Na 414 km czarnomorskiego wybrzeża Bułgarii jest 209 plaż, a najpopularniejsze nadmorskie kurorty to Słoneczny Brzeg, Albena i Złote Piaski.

Ogromną rolę w Bułgarii odgrywają tradycje i sztuka ludowa zwłaszcza pieśni i tańce, wielkie wrażenie zrobił na mnie niesamowity taniec Nestinarów tańczących boso na rozżarzonych węglach.

Polacy odwiedzający bułgarskie wybrzeże Czarnego Morza odwiedzają Mauzoleum Władysława Warneńczyka, króla Polski i Węgier, poległego w tragicznej dla chrześcijaństwa, bitwie stoczonej pod Warną w roku 1444.

Ruch turystyczny w Bułgarii koncentruje się w sezonie letnim głównie nad morzem. Tymczasem Bułgaria ma też wspaniałe góry. Riła, z najwyższym szczytem Musała, dziki Piryn, owiane legendami, tajemnicze Rodopy, czy wyniosła Stara Płanina (Bałkan). Aż 70 % Bułgarii znajduje się na wysokości po wyżej tysiąca metrów nad poziomem morza. Ministerstwo turystyki przy pomocy samorządów stara się zainteresować turystów także wnętrzem kraju, gdzie znajduje się mnóstwo ciekawych obiektów. Wyznaczane są nowe szlaki: Szlak Winny, Historyczny, Monastyrów i Cerkwi, Doliny Dunaju, Wzdłuż wybrzeża czarnomorskiego, Tracji, Szlak Twierdz, Złotych skarbów, Balneologii i SPA. Jest więc w czym wybierać.

Bułgaria posiada również ciekawą ofertę zimową. Z 12 zimowych kurortów i stacji narciarskich najbardziej znane są Bansko, Borowec i Pamporowo w Rodopach.

Bułgaria słynie też ze swoich wód mineralnych i termalnych. Ma na swoim terenie około 1600 źródeł z których wykorzystywanych jest ponad 600, co stawia ją na drugim miejscu w Europie po Islandii. W ponad stu uzdrowiskach poza wodami mineralnymi wykorzystuje się borowiny oraz błota mineralne, które

Odbyło się też spotkanie bułgarskiej minister turystyki z polskimi dziennikarzami, na którym dowiedzieliśmy się o planach otwarcia w Warszawie trzeciego, po Frankfurcie i Moskwie ośrodka informacji turystycznej Bułgarii, który ma zostać uruchomiony do końca tego roku na terenie ambasady bułgarskiej. Otwarcie placówki ma zdynamizować przyjazdy polskich turystów do Bułgarii.

W latach 70 i 80-tych ubiegłego stulecia Polacy tłumnie odwiedzali czarnomorskie plaże Bułgarii. Po przełomie lat 80 i 90, po zmianach politycznych Świat stanął przed Polakami otworem i za podobne pieniądze można było wyjechać do Włoch, Hiszpanii , Egiptu czy Tunezji oraz bliższych Grecji i Turcji. Ten trend odwrócił się od 2005 roku sytuacja zmieniła się i coraz więcej Polaków znowu jeździ na urlopy do Bułgarii. W ciągu ubiegłych 8 lat odnotowano 74 procentowy wzrost tych przyjazdów, do ponad 420 tysięcy w roku. 2019. Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów z największą liczbą odwiedzających Bułgarię turystów. W ub. roku Polskę odwiedziło ponad 70 tys. Bułgarów.

Jesteście dla nas bardzo ważni – mówiła minister Nikolina Angelkova i zaprosiła biznesmenów i przedstawicieli branży turystycznej na odbywające się w Bułgarii w maju II Forum Inwestycji Turystycznych. Ministerstwo Turystyki zaplanowało na lata 2020-2021 nową kampanię promocyjną Bułgarii z reklamą w telewizji, radiu, prasie, z przyjazdami informacyjnymi dla dziennikarzy i blogerów na pięciu ważnych rynkach w tym polskim. Na kampanie promocyjne i przyjazdy studyjne do Bułgarii przeznaczono 5 mln lewa (około 33 mln. zł).

Tekst: GRZEGORZ MICUŁA

Zdjęcia: autor i pixabay