Ile zarobię w Niemczech?

Jedną z najczęstszych przyczyn poszukiwania pracy w Niemczech jest przekonanie o wyższych niż w Polsce zarobkach. Wysokość płacy zależy jednak od wielu kryteriów i może się okazać, że nie tak łatwo zdobyć dobrze płatny zawód za zachodnią granicą. Czego tak naprawdę można się spodziewać i co wpływa na wysokość zarobków?

Na wysokość zarobków wpływa przede wszystkim znajomość języka i wykształcenie. Niemcy poszukują raczej wykwalifikowanych pracowników, którzy mogą udokumentować swoje doświadczenie i posiadają uprawnienia niezbędne w danej branży. Dotyczy to zarówno pracowników umysłowych (np. informatyków, inżynierów, specjalistów), jak również osób szukających pracy na budowie i w opiece nad starszymi. Niewielkie różnice w wysokości płac zależą również od branży i regionu – nieco więcej można zarobić za godzinę pracy w dawnej Republice Federalnej oraz w stolicy Niemiec – Berlinie.

Zgodnie z danymi niemieckiego urzędu statystycznego (Statistiches Bundesamt, www.destatis.de) miesięczne wynagrodzenie osób zatrudnionych na etatach (bez dodatków płacowych i premii) wyniosło średnio 3311 euro. Jak pokazują oficjalne dane, kolejnym kryterium wysokości zarobków jest płeć. Znacznie więcej średnio zarabiali mężczyźni (3508 euro), niż kobiety (2861 euro).

Poszczególne kontrakty negocjowane są indywidualnie, na podstawie powyższych kryteriów, możliwości i potrzeb pracodawcy.

Rozeznanie w wysokości niemieckich zarobków mogą dać aktualne dane statystyczne Statistiches Bundesamt dotyczące płacy minimalnej w poszczególnych branżach. Przy pracach fizycznych najlepiej można zarobić w budownictwie (zwłaszcza na stanowiskach mechaników i operatorów maszyn), gdzie godzinowa stawka wynosi pomiędzy 13,70 a 10,25 euro dla wykwalifikowanych pracowników i 11,05 a 10,25 euro dla niewykwalifikowanych. Na podobną kwotę mogą liczyć pracownicy wykwalifikowani o specjalnych umiejętnościach (ok. 12-13 euro / godz.), lakiernicy i malarze z doświadczeniem (ok. 12 euro / godz.) oraz dekarze (11,20 euro / godz.).

Nieco niżej wyceniana jest godzina pracy osób zatrudnionych w usługach ochrony obiektów i mienia (7,5 – 9 euro, przy czym w niektórych landach płace minimalne w tej branży mogą się różnić – są regulowane regionalnymi przepisami). Osoby zajmujące się opieką (rehabilitacja, opieka nad osobami starszymi, pielęgnacja) mogą liczyć na 7,75 – 8,75 euro. Tyle samo otrzymają osoby sprzątające w obiektach przemysłowych, ale jeżeli będą miały uprawnienia do prac wysokościowych (mycia fasad i szyb budynków na wysokościach), wówczas mogą liczyć nawet na o 2 euro więcej za godzinę.

Pracownicy zatrudniani na czas określony, poleceni przez agencje pracy tymczasowej zarabiają 7-8 euro za godzinę swojej pracy.

Zarobki wśród specjalistów zatrudnianych na stanowiskach pracowników umysłowych w przeważającej większości zależą od indywidualnie wynegocjowanego z pracodawcą porozumienia. Optymizmem z pewnością napawa fakt, że od 2009 roku place w Niemczech regularnie rosną, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników nie spada.

Pełny raport