Jedna dziesiąta PKB dziełem imigrantów

Blisko 7 bilionów dolarów – taką kwotę w ubiegłym roku wypracowali dla światowej gospodarki imigranci.

Eksperci McKinsey Global Institute przeanalizowali wpływ imigrantów na światową  i europejską gospodarkę. W swoich badaniach zaznaczyli oni, że na przestrzeni ostatnich 50 lat liczba osób, które na stałe mieszka poza granicami swojego kraju, wzrosła trzykrotnie i wynosi 247 mln, co stanowi 3,4 proc. światowej populacji. Według obliczeń wypracowali oni w ubiegłym roku 6,7 biliona dolarów, czyli aż 9,5 proc. światowej gospodarki. Wynik jest imponujący, szczególnie biorąc pod uwagę, że zarabiają oni zazwyczaj mniej od lokalnych pracowników.

Migracje to ogromny potencjał, szczególnie dla krajów przyjmujących, do których napływają przede wszystkim młodzi, zdrowi i przedsiębiorczy pracownicy. Ponad jedna trzecia imigrantów ma wyższe wykształcenie. Właśnie z tych powodów imigranci wnoszą do gospodarki większą wartość, niż można by się spodziewać – skomentował wyniki Wiktor Namysł, partner zarządzający McKinsey&Company w Polsce.

Z badań wynika również, że imigranci najwięcej wnoszą do gospodarek państw wysokorozwiniętych, takich jak Ameryka, czy właśnie Wielka Brytania.

(mo)

Goniec Polski