Brandenburgia otwarta na Polaków

Warszawska filia DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus) zorganizowała spotkanie prasowe na temat Brandenburgii, graniczącego z Polską landu Niemiec, rozciągającego się wokół stołecznego Berlina, który wydzielony jest jako osobny kraj związkowy.

Prezentację Brandenburgii poprowadziła przedstawicielka tego landu Klara Piwnicka-Hensche, która opowiadała o walorach przyrodniczych Brandenburgii, żyjącym tam Łużyczanach, potomków dawnych mieszkańców tych ziem, słowieńskiego plemienia Serbołużyczan. Zachowali oni do dziś słowiański język i ciekawe tradycje ludowe.

Pani Klara opowiadała też o miejscowych zwyczajach świątecznych oraz bożonarodzeniowych jarmarkach. Interesujący jest zwłaszcza zamieszkały przez nich, pocięty odnogami i kanałami rzeki Sprewy, kraj nazywany Spreewaldem.

Na terenie Brandenburgii zachowało się wiele średniowiecznych miast otoczonych murami i umocnionych basztami. Rozwinięta jest turystyka rowerowa, na terenie landu Brandenburgii jest ponad 7 tysięcy kilometrów dróg rowerowych. Do najpopularniejszych należą droga rowerowa Łaby, Międzynarodowy Szlak Odra-Nysa, czy droga rowerowa Berlin-Kopenhaga.

W spotkaniu wziął także udział Premier Brandenburgii dr Dietmar Woidke, który jest także koordynatorem d/s. Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wspomniał on o znaczeniu, jakie ma dla Niemców współpraca z Polską, której 25-lecie właśnie obchodzimy. Fantastycznie rozwija się także polsko-niemiecka turystyka. Od 2004 roku ilość polskich i niemieckich turystów odwiedzających nasze kraje zwiększyła się trzykrotnie!1-dsc04280

Premier Dietmar Woidke wraz z Tomaszam Pędzichem, dyrektorem warszawskiego oddziału DZT razem wręczyli doroczne nagrody dla polskich dziennikarzy za najciekawsze teksty turystyczne o Niemczech.

W tym roku pierwsza nagrodę otrzymał Grzegorz Dziegielewski z Magazynu Turystycznego „Podróże”, drugą Grażyna Saniuk z pisma „Twój Styl” a trzecią Szymon Nitka z magazynu rowerowego „Rowertour”.

GRZEGORZ MICUŁA

Więcej na: www.facebook.com/NiemcyCelPodrozy