Kontakt

Jacek Wasilewski (właściciel i wydawca)

j.wasilewski@my21.pl

tel. 606 297 105

 

Krzysztof Rozum (red. naczelny)

k.rozum@my21.pl

tel. 696 477 754

 

Marek J. Zalewski (sekretarz redakcji)

marek.j.zalewski@my21.pl

tel. 502 220 101

Korespondenci zagraniczni MY21:

Barbara Gaworowski (USA), Chris Nalazek (USA), Mirek Gomoradzki (Japonia),

Olga Sztatler-Piasecka (Izrael), Marek Michalski (Szwecja)

 

Kontakt z redakcją

redakcja@my21.pl

 

Portal obywatelski MY21 publikuje teksty własne oraz autorów zewnętrznych po uzyskaniu ich zgody. Teksty przesłane do publikacji w Portalu mogą podlegać obróbce redakcyjnej.

Portal publikuje zdjęcia własne oraz pozyskane na ogólnych zasadach publikacji zdjęć internetowych.