Wałęsa współpracował i…

I co dalej z tą prawdą? Już podnoszą się głosy, że skoro on, to z pewnością i Geremek, i Mazowiecki, i wielu innych, bardzo wielu, że właściwie przez ponad 20 lat Polską rządzili ubecy i ich współpracownicy lub na odwrót. Najbliższe lata mogą być cudowne dla historyków. Ale jakie będą dla narodowej spójności? O tym, że Lech Wałęsa współpracował wiedzieliśmy […]

Continue reading »

Żegnaj, Prezesie

Życie bywa tak zaskakujące, że człowiek niosąc do ust chleb, na którym położył ser nigdy nie może być pewien czy nadgryzając nie poczuje smaku ogórka. Z kolei głosiciele hasła „Lenistwo motorem postępu!” twierdzą, że wystarczy położyć się nad rzeką i poczekać, a z pewnością kiedyś ktoś zbuduje tam most, po którym przejdą na drugą stronę. Kiedyś, za sto lat, dwieście, a czasem nieco krócej. I czekają. Wysyp pomysłów jak pozbyć się szkodnika zatruwającego od ponad […]

Continue reading »

„Pucz”: Coraz więcej szczegółów

Informacja jak najbardziej porażająca: Jak wynika z informacji, do których dotarł portal Niezalezna.pl, planowano, aby kluczową rolę w wydarzeniach – kogoś w rodzaju „unijnego mediatora” – odegrał przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. I dalej: W piątek, 16 grudnia 2016 r., posłowie opozycji podjęli próbę obalenia demokratycznie wybranej władzy. Zaczęło się od okupacji mównicy sejmowej, a później sali plenarnej. Wspierali ich […]

Continue reading »

O konieczności powołania Rady Plemienia

Początkowo chciałem zatytułować ten tekst „Wesz na grzebieniu”, ale licząc na jego wagę w dyskusji, uznałem, że tytuł powinien być ciut bardziej poważny. Plemię współczesnych barbarzyńców, za nic mających jakieś wykształcenie, umiejętności, doświadczenie i wiedzę opanowało nasze Państwo. Rządzą i decydują o naszej rzeczywistości ludzie ledwie po maturze, lub technikum ogrodniczym, ludzie z maniami, lecz nieustawieni lekowo, nikiforzy dyplomatyczni godni reprezentować co najwyżej San Escobar, obcy agenci udający patriotów i opanowany żądzą […]

Continue reading »

Gdybym chciał wygrać wybory…

… oczywiście parlamentarne, to mam na to receptę. Do zastosowania z pewnym umiarem, jednak. Efekt gwarantowany, inwestycje – żadne. Co trzeba zrobić? Niewiele, a nawet bardzo niewiele. Choć jest jeden warunek: musi się pojawić (objawić) charyzmatyczny przywódca. Wiem, to wielka trudność, choć nie niemożliwa. Zatem załóżmy, że jest ten przywódca, mający poparcie tłumów. I oto on rzecze: Polskę trawi ogień […]

Continue reading »

Manifestacje rozpaczy

Rządzący i ich media oczywiście mogą wykpiwać zapowiadaną na 13 grudnia manifestację opozycji. Po raz kolejny zjednoczonej opozycji. Zjednoczonej wyłącznie marszami. Bez programów, bez wizji i, co najważniejsze, bez perspektywy na szybkie odbicie stołków spod PiS-owskich zadków. Liderom ulicznej opozycji z KOD-em na czele wydaje się, że wystarczy skrzyknąć parę (a choćby i parę dziesiątek) tysięcy manifestantów, aby władza się […]

Continue reading »

Polskie obozy koncentracyjne…

A ileż to, na szczęście nie krwi, przelewają Polacy potu, aby udowodnić światu, że to wcale nie oni te obozy budowali i nimi zarządzali, że były one niemieckie, faszystowskie, że Polacy nie mieli nic wspólnego z tą formą planowanego ludobójstwa podczas ostatniej wojny światowej. Specjalne komórki różnych instytucji wychwytują każdą wzmiankę o tym kłamstwie, piętnują, żądają sprostowań i przeprosin. Ta […]

Continue reading »

Błazenada

Gdy widzę te miny, gdy słyszę tę modulację głosu, gdy słyszę te pełne dramatyzmu pauzy (oczekiwanie na brawa, które się nie rozlegają…) mam jedno słowo — błazenada. Nie jest wszak idiotą; rozumie co znaczą owacje na stojąco dla Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i mizerne oklaski, które musiał wspomagać prowadzący, dla niego samego. Słyszy, jakim określeniem witają go suwereni – tak, suwereni! obywatele! Polacy! – w różnych miastach […]

Continue reading »

Majdan pokazał, że można zmienić władzę…

Ale nowa władza nie chce się zmienić i podąża drogą swoich poprzedników. Władza Ukrainy oczywiście. Nadzieje milionów mieszkańców tego kraju spełzły właściwie na niczym. Dobitnie świadczy o tym liczba tzw. uchodźców, którzy masowo przekraczają naszą wschodnią granicę. Minęła właśnie trzecia rocznica wydarzeń na kijowskim Majdanie. Wydarzeń okupionych krwią, wydarzeń, które dla Ukraińców były wielką nadzieją na przyłączenie się do świata […]

Continue reading »

Chwała Panu, Panie Jarosławie!

Naprawdę dzię­kuję Jaro­sła­wowi Kaczyń­skiemu. Oczy­wi­ście, nie za upo­rczywe nisz­cze­nie Try­bu­nału Kon­sty­tu­cyj­nego, za bez­myślne zde­mo­lo­wa­nie oświaty i służby cywil­nej, za kre­tyń­ską poli­tykę histo­ryczną, za histe­ryczne zwroty w spra­wie abor­cji, za zepsute sto­sunki z nie­daw­nymi przy­ja­ciółmi, za skłó­cone rodziny, pod­no­szącą się falę bru­nat­nej nie­na­wi­ści, za młockę pro­pa­gan­dową i wszech­obec­ność Kościoła, za imi­ta­cję pre­zy­denta i pre­miera, najazd hord przy­ja­ciół i krew­nych na sta­no­wi­ska do obję­cia, za osła­bie­nie pozy­cji Pol­ski w świe­cie nie­sta­bil­nym i nie­prze­wi­dy­wal­nym, za ośmie­sze­nie jej, i tak dalej, i tak dalej. Lista szkód […]

Continue reading »

Kręcenie śmigłem, czyli ktoś tu mija się z prawdą

Minister Macierewicz składa deklarację dotyczącą śmigłowców Black Hawk w trakcie wizyty w zakładach PZL Mielec. Towarzysząca mu premier Szydło zapewnia o pozyskiwaniu sprzętu w polskich zakładach. Prezes Kaczyński w zerwanych negocjacjach w Francuzami widzi szansę dla Świdnika. A minister SZ uważa reakcją francuskiego prezydenta za zbyt pochopną. Premier polskiego rządu twierdzi, że PZL Mielec są dobrym przykładem współpracy z zagranicznym […]

Continue reading »

Dalsze zakłamywanie historii

Politycy partii rządzącej głoszą, że chcą odkłamywać historię. Paradoksalnie często przyczyniają się do jej dalszego zakłamywania. Zachowują się identycznie jak przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego i dowódcy Armii Krajowej, którzy otworzyli Armii Czerwonej drzwi do Polski. Prezydent odwiedza Monte Cassino i wychwali bohaterstwo Polaków, którzy zginęli w ataku na klasztorne wzgórze. W bezsensownym ataku, zupełnie zbędnym i nic nie wnoszącym. Osobiście […]

Continue reading »

Panie Naimski, Pan kłamał i insynuował!

Wysłu­cha­łem wystą­pień Pio­tra Naim­skiego i Miro­sława Cho­jec­kiego na spo­tka­niu u Pre­zy­denta z czę­ścią człon­ków i współ­pra­cow­ni­ków KOR. Nie wpa­dłem w zachwyt nad mową Mirka, ale chcę zatrzy­mać się przy tym co powie­dział Naim­ski. Powtó­rzył mia­no­wi­cie stare kłam­stwo i insy­nu­ację tej czę­ści KOR, która zwią­zana była z osobą Macie­re­wi­cza. Ten podział się dość szybko zary­so­wał. Cho­dzi mi o to, jak ujął […]

Continue reading »

Ziobro utrwala komunę w sądownictwie

Tak to nie pomyłka. Zapowiadana przez ministra reforma sądownictwa to jedynie zabieg kosmetyczny. Nie dotyka kwestii najważniejszej – finansów, a właściwie zarobków sędziów i prokuratorów. Sędziowie, niektórzy, są oburzeni, bo być może wkrótce będą musieli składać oświadczenia majątkowe. Minister nie może im tego nakazać. Można to natomiast zrobić poprzez ustawę. I problemu nie będzie, bo Sejm i Senat załatwią ją […]

Continue reading »

PiS okłada Polskę bejzbolem propagandy

„Moim zdaniem najważniejszy tekst w tym roku!” „Tekst dający do myślenia. Też nam, opozycji.” „Trafnie i szczerze do bólu, dodam – praca i pokora”. „Jeden z najmocniejszych tekstów i pytanie, gdzie jest opozycja”. To tylko niektóre komentarze do wpisu Zbigniewa Hołdysa na Twitterze. – Rzadko korzystam z Pokazywarki, bo rzadko Newsweek nie decyduje się opublikować jakiegoś mojego tekstu – napisał […]

Continue reading »

Pułapki logiki słowa

Pojęcie logika wywodzi się od greckiego logos (rozum, myśl, słowo) i najogólniej odnosi się do nauki o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania różnego rodzaju twierdzeń. U nas częściej od czegoś logicznego mamy do czynienia z czymś nielogicznym. Zwłaszcza w wypowiedziach wszelkiej maści polityków i tzw. publicystów, czyli politykujących dziennikarzy. Zalewają nas potokiem słów. A […]

Continue reading »
1 4 5 6 7 8