Żeglowne rzeki nie zagrożą środowisku!

Jako przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, zespołów eksperckich, instytucji naukowych, przedsiębiorców związanych z żeglugą śródlądową apelujemy do przedstawicieli Fundacji WWF o zaprzestanie rozpowszechniania za pośrednictwem mediów nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomych zagrożeń dla środowiska, jakie miałoby przynieść przywrócenie żeglugi na głównych polskich rzekach. Są to informacje nieuprawnione, upubliczniane przed wykonaniem studiów wykonalności, badań i raportów środowiskowych. Dopiero na podstawie tych opracowań i […]

Continue reading »

Nasz prezydent, nasz rząd, nasza wola…

Prezydent RP nie jest już strażnikiem żyrandola, nie podpisuje również wszystkiego, co mu parlament wysmaży. Żyrandola już nie ma, bo podobno ukradł go poprzednik, więc i pilnować nie ma czego. Podpisy pod ustawami parlamentarnymi składa natomiast po głębokiej kilkuminutowej analizie prawniczej oraz zasięgnięciu opinii zainteresowanych środowisk. Prezydent PR jest, przepraszam, ma być, z urzędu bezpartyjny, apolityczny. Każdy więc przejmujący ten […]

Continue reading »

Tusk – wróg publiczny nr 1

Podobno Naczelnik Państwa podczas spotkania z jakąś tam panią kanclerz przekonywał ją, że pozostawienie niejakiego Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego zupełnie Polsce niepotrzebnej Rady Europejskiej nie jest najlepszym pomysłem. Kiedy pani kanclerz spytała o powody tak ogromnej nienawiści obecnych władz do byłego przecież premiera naszego kraju miała usłyszeć, że już niedługo będzie on postawiony przed sądem pod poważnymi zarzutami. Największym […]

Continue reading »

Czy oni mają naród za idiotów?

Można odnieść wrażenie, słuchając niektórych polityków, że kierowca, który przyczynił się do tego, że rządowa bryka z panią premier na pokładzie walnęła w drzewo, siedzi przykuty kajdanami do ściany w jakiejś piwnicy partyjnego bunkra i poddawany jest wyszukanym torturom. Można odnieść takie wrażenie słuchając bełkotu o odmowie pomocy lekarskiej, odmowie kontaktu z adwokatem, w ogóle jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym […]

Continue reading »

Wypadek spowodował samochód

MON nie ma dobrej passy. Afera z Misiewiczem goniła aferę z Misiewiczem, najwyżsi rangą oficerowie podawali się chórem do dymisji, kierowca ministra poczuł się jak Robert Kubica i znowu Misiewicz. A wszystko zaledwie w pół roku. Nie jest to oczywiście rekord świata, ale początek znakomity. Inny niechlubny rekord ustanowi pewnie niedługo Centrum Operacyjne MON. Już sama nazwa budzi lekki niepokój. […]

Continue reading »

„Człowiek Wolności” – w teologii zadośćuczynienia

Ludzkie namiętności związane ze światem materialnym są mu obce. Żyje prostym życiem, wypełnionym smutkiem i tragedią, jaka stoi przed ludzkością. Jest gotów poświęcić siebie, aby przeciwstawić się złu tego świata. Ale najpierw poprowadzi lud do walki. Żyje w jaskini, szałasie, gdzieś z daleka od ludzkich siedzib i pokus. Nie posiada karty kredytowej, prawa jazdy, obcuje więcej ze zwierzętami niż ludźmi. Nigdzie nie wyjeżdża. Nie ma potomstwa. Jego krewni zginęli w męczarniach. […]

Continue reading »

Wałęsa współpracował i…

I co dalej z tą prawdą? Już podnoszą się głosy, że skoro on, to z pewnością i Geremek, i Mazowiecki, i wielu innych, bardzo wielu, że właściwie przez ponad 20 lat Polską rządzili ubecy i ich współpracownicy lub na odwrót. Najbliższe lata mogą być cudowne dla historyków. Ale jakie będą dla narodowej spójności? O tym, że Lech Wałęsa współpracował wiedzieliśmy […]

Continue reading »

Żegnaj, Prezesie

Życie bywa tak zaskakujące, że człowiek niosąc do ust chleb, na którym położył ser nigdy nie może być pewien czy nadgryzając nie poczuje smaku ogórka. Z kolei głosiciele hasła „Lenistwo motorem postępu!” twierdzą, że wystarczy położyć się nad rzeką i poczekać, a z pewnością kiedyś ktoś zbuduje tam most, po którym przejdą na drugą stronę. Kiedyś, za sto lat, dwieście, a czasem nieco krócej. I czekają. Wysyp pomysłów jak pozbyć się szkodnika zatruwającego od ponad […]

Continue reading »

„Pucz”: Coraz więcej szczegółów

Informacja jak najbardziej porażająca: Jak wynika z informacji, do których dotarł portal Niezalezna.pl, planowano, aby kluczową rolę w wydarzeniach – kogoś w rodzaju „unijnego mediatora” – odegrał przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. I dalej: W piątek, 16 grudnia 2016 r., posłowie opozycji podjęli próbę obalenia demokratycznie wybranej władzy. Zaczęło się od okupacji mównicy sejmowej, a później sali plenarnej. Wspierali ich […]

Continue reading »

O konieczności powołania Rady Plemienia

Początkowo chciałem zatytułować ten tekst „Wesz na grzebieniu”, ale licząc na jego wagę w dyskusji, uznałem, że tytuł powinien być ciut bardziej poważny. Plemię współczesnych barbarzyńców, za nic mających jakieś wykształcenie, umiejętności, doświadczenie i wiedzę opanowało nasze Państwo. Rządzą i decydują o naszej rzeczywistości ludzie ledwie po maturze, lub technikum ogrodniczym, ludzie z maniami, lecz nieustawieni lekowo, nikiforzy dyplomatyczni godni reprezentować co najwyżej San Escobar, obcy agenci udający patriotów i opanowany żądzą […]

Continue reading »

Gdybym chciał wygrać wybory…

… oczywiście parlamentarne, to mam na to receptę. Do zastosowania z pewnym umiarem, jednak. Efekt gwarantowany, inwestycje – żadne. Co trzeba zrobić? Niewiele, a nawet bardzo niewiele. Choć jest jeden warunek: musi się pojawić (objawić) charyzmatyczny przywódca. Wiem, to wielka trudność, choć nie niemożliwa. Zatem załóżmy, że jest ten przywódca, mający poparcie tłumów. I oto on rzecze: Polskę trawi ogień […]

Continue reading »

Manifestacje rozpaczy

Rządzący i ich media oczywiście mogą wykpiwać zapowiadaną na 13 grudnia manifestację opozycji. Po raz kolejny zjednoczonej opozycji. Zjednoczonej wyłącznie marszami. Bez programów, bez wizji i, co najważniejsze, bez perspektywy na szybkie odbicie stołków spod PiS-owskich zadków. Liderom ulicznej opozycji z KOD-em na czele wydaje się, że wystarczy skrzyknąć parę (a choćby i parę dziesiątek) tysięcy manifestantów, aby władza się […]

Continue reading »

Polskie obozy koncentracyjne…

A ileż to, na szczęście nie krwi, przelewają Polacy potu, aby udowodnić światu, że to wcale nie oni te obozy budowali i nimi zarządzali, że były one niemieckie, faszystowskie, że Polacy nie mieli nic wspólnego z tą formą planowanego ludobójstwa podczas ostatniej wojny światowej. Specjalne komórki różnych instytucji wychwytują każdą wzmiankę o tym kłamstwie, piętnują, żądają sprostowań i przeprosin. Ta […]

Continue reading »

Błazenada

Gdy widzę te miny, gdy słyszę tę modulację głosu, gdy słyszę te pełne dramatyzmu pauzy (oczekiwanie na brawa, które się nie rozlegają…) mam jedno słowo — błazenada. Nie jest wszak idiotą; rozumie co znaczą owacje na stojąco dla Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i mizerne oklaski, które musiał wspomagać prowadzący, dla niego samego. Słyszy, jakim określeniem witają go suwereni – tak, suwereni! obywatele! Polacy! – w różnych miastach […]

Continue reading »

Majdan pokazał, że można zmienić władzę…

Ale nowa władza nie chce się zmienić i podąża drogą swoich poprzedników. Władza Ukrainy oczywiście. Nadzieje milionów mieszkańców tego kraju spełzły właściwie na niczym. Dobitnie świadczy o tym liczba tzw. uchodźców, którzy masowo przekraczają naszą wschodnią granicę. Minęła właśnie trzecia rocznica wydarzeń na kijowskim Majdanie. Wydarzeń okupionych krwią, wydarzeń, które dla Ukraińców były wielką nadzieją na przyłączenie się do świata […]

Continue reading »

Chwała Panu, Panie Jarosławie!

Naprawdę dzię­kuję Jaro­sła­wowi Kaczyń­skiemu. Oczy­wi­ście, nie za upo­rczywe nisz­cze­nie Try­bu­nału Kon­sty­tu­cyj­nego, za bez­myślne zde­mo­lo­wa­nie oświaty i służby cywil­nej, za kre­tyń­ską poli­tykę histo­ryczną, za histe­ryczne zwroty w spra­wie abor­cji, za zepsute sto­sunki z nie­daw­nymi przy­ja­ciółmi, za skłó­cone rodziny, pod­no­szącą się falę bru­nat­nej nie­na­wi­ści, za młockę pro­pa­gan­dową i wszech­obec­ność Kościoła, za imi­ta­cję pre­zy­denta i pre­miera, najazd hord przy­ja­ciół i krew­nych na sta­no­wi­ska do obję­cia, za osła­bie­nie pozy­cji Pol­ski w świe­cie nie­sta­bil­nym i nie­prze­wi­dy­wal­nym, za ośmie­sze­nie jej, i tak dalej, i tak dalej. Lista szkód […]

Continue reading »
1 2 3 4 5